bet3365备用网址

×
返 回
锅炉水位计冲洗方法步骤
锅炉水位计冲洗方法步骤先容如下:
 
       (1)关闭汽侧阀门与放水排污阀门,开启水侧阀门,将水位计上满水。
       (2)关闭水侧阀门,开启排污阀将水位计水放掉。
       (3)关闭排污阀,开启水侧阀,将水位计上满水。
       (4)重复以上(2)(3)步骤直至水位计清晰为止。
       (5)关闭排污阀,开启汽侧与水侧阀门,恢复水位计运行。
       (6)关闭放水门检查并核对两只水位计指示,应一致并有轻微晃动。
XML 地图 | Sitemap 地图